ES Le Grange School

ES le Grange School in Potchefstroom is a school for physically- and mentally handicapped children, children who are unable to function in a mainstream school.  Our goal with every learner is to help each child reach their maximum potential.  We try to reach these goals by means of special educational methods and adaptations.  We focus on the development of fine- and gross motor skills, language- and number skills, as well as personal care.

Call us on: 018 290 7047

Hoër Tegniese Skool Potchefstroom

Public Combined School, Specialising In Comprehensive. Local Municipality Is Potchefstroom Local Municipality Located In The District Of Potchefstroom. 

Call us on: 018 290 6396

Hoërskool Ferdinand Postma

 Onderlinge respek vir die kulturele diversiteit van ons samelewing gekweek en waardes voorgehou wat met ‘n menseregtekultuur geassosieer word.

Call us on: 018 290 5539

Kleuterskool Kekkel en Kraai

Kleuterskool vir kinders tussen 4 jaar en graad R.

Call us on: 018 293 0115

Laerskool President Pretorius

Laerskool President Pretorius in Van Riebeeck straat, Potchefstroom. 

 

Call us on: 018 294 4237

Potchefstroom Primary School


Call us on: 018 297 1052

Fikadibeng Primary School

Fikadibeng is a Primary School schools specialising in Comprehensive. The schools is based in Potchefstroom, North West, South Africa.

Call us on: 018 290 1049

High School for Girls

Since 1905, The High School for Girls Potchefstroom has encouraged girls to follow their dreams by offering opportunities for life. Educating girls is a great responsibility and privilege. Our mission is to ensure that every girl becomes the best that she can be. Stories of individual challenge, persistence and achievement are testimony to the philosophy of Girls High and I am extremely proud to be the Headmistress here.

Call us on: 018 294 3228

Hoërskool Die Wilge

The vision of Die Wilge High School (LSEN) is to holistically educate all learners in the school to their optimum potential.

Call us on: 018 290 6587

Laerskool Baillie Park

Laerskool Baillie Park is verbind tot verantwoordbare opvoeding. Alle opvoedings aktiwiteite, akademie, sport en kultuur geskied vanuit Christelike geloofsoortuiging wat as grondslag en vertrekpunt dien. Ons onwrikbare vertroue in die sinvolheid en noodsaaklikheid van die opvoeder se bemoeienis met die opvoeding, dien as krag en motivering vir Laerskool Baillie Park se ideale.

Call us on: 018 290 5377

Potchefstroom Gimnasium

By Gimmies is elke leerder belangrik en daarom fokus ons op die optimale ontwikkeling van elke individu se potensiaal, vaardighede en talente. Daar is dus ‘n plek vir enige leerder in Gimmies.  Ons leerders gee om vir mekaar en vir die gemeenskap en is bekend vir die feit dat hulle saamstaan deur dik en dun.

Call us on: 018 293 0267

Seiphemelo Sec School

Seiphemelo Secondary School is a public secondary school. In 2014 there were 942 registered learners.

Call us on: 018 295 5278

Thuto Boswa Secondary School

Thuto-Boswa Secondary School is a public secondary school. In 2014 there were 1071 registered learners.

Call us on: 018 264 2360